Vyhľadať
Close this search box.

Tetovanie je forma úpravy tela, kde je dizajn vytvorený vložením atramentu, farbív a pigmentov, či už nezmazateľných alebo dočasných, do dermisovej vrstvy pokožky, aby sa zmenil pigment. Tetovanie spadajú do troch širokých kategórií: čisto dekoratívne (bez konkrétneho významu); symbolické (s osobitným významom pre užívateľa); obrazový (zobrazenie konkrétnej osoby alebo položky). Prinášal do Európy z Polynézie na začiatku 19. storočia námornými cestami, pôvodne bol do značnej miery obmedzený na námorné použitie a bol doménou iba pre mužov. Neskoršie 20. storočie bolo jeho používanie rozšírenejšie a rozšírilo sa aj na ženy. Do konca 20. storočia prešla veľa stigmátov kultúry tetovania a presunula sa do sféry módneho doplnku pre mužov i ženy.

Pretože to vyžaduje prelomenie kožnej bariéry, tetovanie nesie zdravotné riziká vrátane infekcie a alergických reakcií.

Tetovanie môže byť nepríjemné, aby sa vyrážalo v závislosti od oblasti a môže mať za následok, že osoba omdlela. Moderné tetovanie redukujú riziká tým, že dodržiavajú všeobecné bezpečnostné opatrenia pri práci s tovarmi na jedno použitie a sterilizujú svoje zariadenie po každom použití.

Rezervuj si
  sedenie